Zabriskie Point in Death Valley , CA

Zabriskie Point in Death Valley , CA
Khoản 4 tiếng lái xe từ Bolsa , Zabriskie Point thuộc khu vực Death Valley , nơi đây có nhiều điểm khá thú vị , mà ít có nơi nào trên thế giới có được .
Mùa covid vắng khách ở Zabriskie Point in Death Valley.
Photo : Hoang Hai
Zabriskie Point in Death Valley , CA
Photo : Nguyen Vo
Zabriskie Point in Death Valley , CA
Photo : Nguyen Vo
Zabriskie Point in Death Valley , CA
Photo : Nguyen Vo
Zabriskie Point in Death Valley , CA
Photo : Nguyen Vo
Zabriskie Point in Death Valley , CA
Photo : Nguyen Vo
Zabriskie Point in Death Valley , CA
Photo : Nguyen Vo

Nguồn : https://www.facebook.com/photo?fbid=819982465512373&set=pcb.380789533018046

Leave a Reply Cancel reply