Yosemite & Thời trang Mùa thu

Yosemite thì mùa nào cũng đẹp , như mùa thu đặc biệt là thời điểm cuối thu đẹp nhưng hơi buồn ảm đạm .
Mùa thu Yosemite
Photo : Nguyen Vo
Mùa thu Yosemite
Photo : Nguyen Vo
Mùa thu Yosemite
Photo : Nguyen Vo
Mùa thu Yosemite
Photo : Nguyen Vo
Mùa thu Yosemite
Photo : Nguyen Vo
Mùa thu Yosemite
Photo : Nguyen Vo
Mùa thu Yosemite
Photo : Nguyen Vo

Nguồn : https://www.facebook.com/photo?fbid=819897518854201&set=pcb.380708683026131

Leave a Reply Cancel reply