Yosemite Half Dome 21 miles hike and elevation 8,851 ft

Yosemite Half Dome 21 miles hike and elevation 8,851 ft

 

What a fun, rushed and scary hike on this half dome journey. I drove 6 hours to Yosemite, slept 1.5 hours and started hiking at 2:30am on Friday night with my hiking partner Thang Dao. It was an unexpected win on the permit. We hiked 7 hours to the Half Dome (9:30am). Thang was the first one to get up to the top. It was a scary hike when going down. The challenge part is slippery. We put a lot of pressures
on the feet to break. Gloves are very important for this cable hike. I brought the wrong gloves. Luckily, there was a pair available on the ground. When going up, used a lot arm strength to pull myself up with heavy backpack. Two arms grabbed on 2 cables are the only way for safety. We spent 1 hour on the top of the dome. We started hiking back at 10:30am. We arrived at our cars at 2:45pm. Total moving hours are 10 hours. Total distance: 21 miles.
Thật là một chuyến đi bộ vui nhộn, vội vã và đáng sợ trên hành trình nửa mái vòm này. Tôi lái xe 6 tiếng đến Yosemite, ngủ 1.5 tiếng và bắt đầu đi bộ lúc 2:30 sáng tối thứ Sáu với đối tác đi bộ của tôi Thang Dao. Đó là một chiến thắng bất ngờ trên giấy phép. Chúng tôi đã đi bộ 7 giờ đến Half Dome (9:30 giờ sáng). Thắng là người đầu tiên lên đỉnh. Đó là một chuyến đi bộ đáng sợ khi đi xuống. Phần thách thức là trơn tru. Chúng tôi gây ra rất nhiều áp lực
Trên chân để phá vỡ. Găng tay là rất quan trọng đối với chuyến đi bộ cáp treo này. Tôi mang nhầm găng tay. May quá, trên mặt đất còn có một đôi. Khi đi lên, dùng rất nhiều sức mạnh tay để kéo mình lên với chiếc balo nặng nề. Hai tay nắm lấy trên 2 dây cáp là cách duy nhất để an toàn. Chúng tôi đã dành 1 giờ trên đỉnh mái vòm. Chúng tôi bắt đầu đi bộ trở lại lúc 10:30 sáng. Chúng tôi đã đến xe của chúng tôi lúc 2:45 giờ chiều. Tổng số giờ di chuyển là 10 giờ. Tổng khoảng cách: 21 dặm.
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang
Yosemite Half Dome Photo by Lip Dang

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: