Núi lửa Lassen

Lisa TruongVietnamese Hiking Community

Chưa bao giờ nghe nói về NP này trước đây nhưng bây giờ nó đã nằm ngoài danh sách của tôi. Núi lửa Lassen. Một vài hồ nước đẹp trong công viên, đây là một nơi tốt để gia đình dành thời gian đi bộ cùng nhau. Có một con đường mòn đưa bạn đến một phiên bản mini của NP đá vàng

Chúng tôi đã làm được 2 con đường mòn trong một ngày hôm nay

1) Đỉnh Lassen, 2.5 dặm, độ cao 2000 ft và đỉnh cao là 10,450 ft. Đó là một chuyến đi bộ khó khăn, lộ 80 % nhưng hôm nay may mắn thay thời tiết tăng trong độ cao này là khoảng 65-70 độ, rất thoải mái cho chuyến đi bộ này. Ước gì không có cháy rừng xung quanh, cảnh đẹp biết mấy.

2) Đường mòn địa ngục Bumpass, chuyến đi tuyến 3 dặm, chuyến đi bộ dễ dàng, cảnh đẹp và nhiều bóng mát. Điều này làm tôi nhớ về Đá Vàng

Đường mòn địa ngục Bumpass cung cấp quyền truy cập vào khu vực thủy liệu lớn nhất trong công viên. Đường mòn chỉ mở vào mùa hè và mùa thu.

Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong

Never heard of this NP before but it is off my bucket list now. Lassen Volcanic NP.  Few beautiful lakes in the park, it is a good place for family spend time hiking together. There is a trail that take you to a mini version of Yellow stone NP

We made also 2 trails in a day today

1) Lassen peak, 2.5 miles, elevation gain 2000ft and the peak is at 10,450ft. It is a hard hike, 80% exposed but today fortunately the weather up in this elevation is around 65-70 degrees,  very comfortable for this hike. Wish there was no wildfires around, the view would be great. 

2) Bumpass hell trail, 3 miles route trip, easy hike, beautiful view and lots of shade. This reminds me about Yellow Stone

Bumpass Hell Trail provides access to the largest hydrothermal area in the park. The trail is open in the summer and fall only.

Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong
Yellow stone NP
Photo by Lisa Truong

Leave a Reply Cancel reply