Vườn Sen Duck Lake

Vườn Sen “Duck Lake, 3859-3899 Land Park Dr, Sacramento, CA 95822” hôm nay nở rất đẹp. Chung quanh hồ có bãi cỏ và bóng cây rất mát với nhiều ghế ngồi đặt quanh hồ. Hồ có rất nhiều chuồn chuồn, ai hổng biết bơi thì bắt chuồn chuồn cho cắn lỗ rốn là tự động biết bơi, hi hi (giỡn thôi nha),
.
GPS/google “Duck Lake, Sacramento, CA sẽ ra.
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen
Photo Andy Nguyen

Leave a Reply Cancel reply