Vườn quốc gia Arches-Utah.

Vườn quốc gia Arches-Utah. Chúng tôi lái xe 10 tiếng từ SoCal chỉ vì điều này và lái xe trở về nhà (thực ra chúng tôi đã ghé qua Vegas trong 2 ngày). Đi bộ vui vẻ nhé mọi người
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang
Photo Cynthia Hoang

Leave a Reply Cancel reply