Visit Yosemite !

We visited Yosemite for the second time after 30 years ago, this time is for ourselves, love it. The weather just dropped 20 degrees from the heat wave a week before. We are lucky that we are able to hike 2 trails on this trip and 2 night camping at the “Lower Pine” campground. We also met up and connect with a female sólo hiker from St Louis, we had fun chatting and hiking.
1) Mist trail to Vernal and Nevada Falls. 7.2 miles, 2,217 ft. We took the clockwise route and it works better for us. Going up we went up the stairs with more than 600 steps facing the falls. Going down we don’t see the falls but enjoy the views on the other side with creeks and mountains
2) The mirror lake trail is short and easy. However don’t undermine some steep steps. It is safer with hiking shoe or hiking sandal. Lots of kids and small children in the first section of the lake which push us into the second part. Beautiful view but the water is lower than few months ago.
We had encountered the maintenance fires on the way out on Tioga road
30 năm trước chúng tôi đã ghé thăm Yosemite lần thứ hai, lần này là dành riêng cho chúng tôi, thích lắm. Thời tiết vừa giảm 20 độ so với làn sóng nóng một tuần trước đó. Chúng tôi may mắn vì chúng tôi có thể đi bộ 2 con đường mòn trong chuyến đi này và cắm trại 2 đêm tại khu cắm trại ′′ Hạ thông Chúng tôi cũng gặp gỡ và kết nối với một người đi bộ sólo nữ từ St Louis, chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ và đi bộ.
1) Đường mòn mù đến Thác Vernal và Nevada. 7.2 dặm, 2,217 feet. Chúng tôi đã đi đường theo chiều kim đồng hồ và nó hoạt động tốt hơn cho chúng tôi. Đi lên cầu thang với hơn 600 bước đối mặt thác. Đi xuống, chúng ta không nhìn thấy thác nước nhưng tận hưởng khung cảnh bên kia với những con lạch và núi
2) Đường mòn hồ gương ngắn và dễ dàng. Tuy nhiên đừng phá hủy một số bước dốc. Giày đi bộ hoặc sandal leo núi an toàn hơn. Rất nhiều trẻ em và trẻ nhỏ ở phần đầu của hồ đã đẩy chúng tôi vào phần hai. Cảnh đẹp nhưng nước thấp hơn mấy tháng trước.
Chúng tôi đã gặp những đám cháy bảo trì trên đường Tioga

Leave a Reply Cancel reply