VALLEY OF FIRE

Overton, Nevada
@ Khai Nguyen
THUNG LŨNG CỦA LỬA
Valley of Fire
Photo Khai Nguyen
Thung lũng lửa là công viên tiểu bang lâu đời nhất của Nevada. Chỉ cách Las Vegas 60 dặm hoặc khoảng một giờ lái xe. Công viên tiểu bang bắt nguồn tên gọi của nó từ các hình thành cát đỏ, Sandstone Aztec, được hình thành từ việc chuyển cồn cát cách đây 150 triệu năm. Màu đỏ tươi tại Thung lũng lửa là một tác dụng phụ của oxit sắt được tìm thấy trong đá.
Valley of Fire
Photo Khai Nguyen
Thời điểm tốt nhất để ghé thăm công viên này là mùa thu, mùa đông và đầu mùa xuân.
Nhiệt độ hôm nay tại Thung lũng lửa là 103 F sáng nay, chiều 115 F, và sẽ khoảng 89 F vào ban đêm. Một số người đã chết vì mất nước kể từ khi lạc vào sa mạc và không mang đủ nước ngay cả vào mùa đông. Suýt nữa thì tôi đã lạc một lần trong Vườn quốc gia Cây Joshua.
Valley of Fire
Photo Khai Nguyen
Valley of Fire
Photo Khai Nguyen
Valley of Fire is Nevada’s oldest state park. It is only 60 miles from Las Vegas or about a one-hour drive. The state park derives its name from red sandstone formations, the Aztec Sandstone, which formed from shifting sand dunes 150 million years ago. The bright red colors at the Valley of Fire are a side effect of iron oxide found in the rocks.
The best time to visit this park is fall, winter, and early spring.
Valley of Fire
Photo Khai Nguyen
Valley of Fire
Photo Khai Nguyen
Today’s temperature at Valley of Fire was 103 F this morning, 115 F in the afternoon, and will be around 89 F at night. Some people have died of dehydration since they get lost in the desert and have not carried enough water even in the winter. I almost got lost once in the Joshua Tree National Park.
Valley of Fire
Photo Khai Nguyen
Valley of Fire
Photo Khai Nguyen
Valley of Fire
Photo Khai Nguyen

Leave a Reply Cancel reply