Thung lũng Lakes, Đông Sierra, CA

Đây là một trong những con đường yêu thích của tôi ở Đông Sierra. Đó là 8 dặm RT với độ cao chỉ ~ 1050 feet. Đường mòn này có rất nhiều hồ dọc đường. Tôi đã đến đây cả vào mùa hè & mùa thu và thích nó. Chúng tôi thậm chí còn mang theo câu cá của mình
Cột và câu cá dọc đường. Vào mùa hè, chúng tôi đã đi bộ đến Hồ Gà và vào mùa Thu đến Hồ Đá Quý. Chúng tôi may mắn được bắt đầu đi bộ khi tuyết bắt đầu rơi. Đẹp quá trời luôn! Đã muốn ba lô ở đây nhưng giấy phép bị cướp quá nhanh nên sẽ tiếp tục cố gắng. Có lẽ một ngày nào đó…
FYI: đậu xe được lấp đầy vào sáng sớm
📍 Thung lũng Lakes, Đông Sierra, CA

 

This is one of my favorite trails in the Eastern Sierra. It’s an 8 mile RT with an elevation gain of only ~1050ft. This trail features so many lakes along the way. I went here both in the Summer & Fall and loved it. We even brought our fishing
poles and fished along the way. In the summer we hiked to Chickenfoot Lake and in the Fall to Gem Lake. We were lucky to start our hike when it started snowing. So beautiful! Been wanting to backpack here but permits get snatched too fast so will keep trying. Maybe one day…
FYI: parking gets filled up very early in the morning
📍Little Lakes Valley, Eastern Sierra, CA
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le
Photo by Linh Le

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: