Thornton beach, Daly city, Bắc California.

“Thornton beach, Daly city, Bắc CA” is so beautiful và unique. Bạn có thể ngắm tất cả: trời xanh, mây trắng, đồi cao, triền dốc, biển, sóng, chim, và những cánh dù lượn, người đi bộ hay cưỡi ngựa” cùng 1 lúc.

Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
Thornton beach, Daly city, Bắc CA
Photo : Andy Nguyen
.
Ảnh dù lượn hơi nhiều, các bạn có thể skip đến cuối sẽ có những ảnh “gần hoàng hôn” (chỉ còn ~ 25 phút là mặt trời lặn, mà bị hối về),

Leave a Reply Cancel reply