THƠ TÌNH 9 THẾ KỶ TRƯỚC..

Oanh Vy Lý

FB. NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU

Tình cờ đọc được bài thơ của thi sĩ người Ba Tư cổ Rumi viết từ thế kỷ 13. 

Một bài thơ tình cổ và đẹp tới độ qua 9 thế kỷ vẫn còn đầy rung động.  Mình tạm dịch ra Việt ngữ từ bản Anh ngữ. 

THƠ TÌNH 9 THẾ KỶ TRƯỚC..

Anh chọn yêu em trong im lặng…

Vì trong im lặng anh không thấy sự từ chối,

Anh chọn yêu em trong cô đơn…

Vì trong cô đơn không ai sở hữu em ngoài anh,

Anh chọn yêu em từ xa…

Vì khoảng cách sẽ che chở cho anh khỏi nỗi đau,

Anh chọn hôn em trong gió…

Vì gió nhẹ nhàng hơn đôi môi anh,

Anh chọn ôm em trong giấc mơ…

Vì trong giấc mơ của anh, em không bao giờ biến mất

“I choose to love you in silence…

For in silence I find no rejection,

I choose to love you in loneliness…

For in loneliness no one owns you but me,

I choose to adore you from a distance…

For distance will shield me from pain,

I choose to kiss you in the wind…

For the wind is gentler than my lips,

I choose to hold you in my dreams…

For in my dreams, you have no end.”

Rumi

Leave a Reply Cancel reply