The Wave

Vinh Bui

Hầu hết mọi người đều đã từng xem những bức ảnh về đường đi bộ The Wave ở Arizona – một địa điểm hình thành sa thạch đỏ tuyệt đẹp dọc theo biên giới Utah / Arizona gần Kanab trong Vermilion Cliffs National Monument. 

Wave là một đường mòn đáng nên có trong danh sách điểm đến của mọi người thích đi bộ đường. Do sự phổ biến rộng rãi của địa điểm này, Bureau of Land Management đã hạn chế giao thông đi bộ vào hẻm núi, nhằm bảo tồn tính toàn vẹn và vẻ đẹp của The Wave. Trong nhiều năm, quyền truy cập đi bộ đường dài chỉ giới hạn cho 20 người may mắn mỗi ngày, chỉ riêng trong năm 2018, đã có khoảng 168.317 người đăng ký và chỉ có 7.300 người được phép truy cập, đó là tỷ lệ thành công 4,3%.). 

Kể từ tháng 2 năm 2021, Bureau of Land Management đã tăng hạn ngạch hàng ngày lên 64 người / ngày. Trong số đó, 48 người nhận được giấy phép trong xổ số trước và 16 giấy phép được trao trong xổ số hàng ngày. Vẫn khó để thấy mình là một trong những người may mắn nhận được giấy phép đi bộ đến The Wave, mặc dù hạn ngạch đã tăng lên, đơn giản vì có rất nhiều người muốn trải nghiệm The Wave.

Leave a Reply Cancel reply