Thấy đời quá đỗi dịu dàng

Hợp Bích Hồ

Một buổi sáng thả bộ dọc theo những con đường mòn, mây còn lửng lờ trên đỉnh núi, những ngọn cỏ còn nặng hơi sương, người đi đường thì thưa thớt, nhẹ nhẹ vài giọt mưa lất phất rơi trên áo, tự dưng thấy người, thấy đời quá đổi dịu dàng.

Photo : Hợp Bích Hồ
Photo : Hợp Bích Hồ
Photo : Hợp Bích Hồ
Photo : Hợp Bích Hồ
Photo : Hợp Bích Hồ
Photo : Hợp Bích Hồ

Bài và ảnh : Hợp Bích Hồ

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: