Thành Phần Cử Tri 2020

Nghia Bui

AP VoteCast là chương trình thăm dò ý kiến cử tri quy mô nhất nước Mỹ với hơn 110,000 người tham gia. Associated Press thực hiện VoteCast với sự hợp tác của tổ chức NORC tại University of Chicago, sử dụng những kỹ thuật thống kê tân tiến và khoa học nhất.

Thành phần nam nữ & tình trạng hôn phối

Cuộc khảo sát này diễn ra từ vài ngày trước 3/11 và kéo dài đến khi tất cả các phòng đầu phiếu đóng cửa. Sau đây là một số chi tiết về khối cử tri mùa bầu cử tổng thống 2020. Biên độ sai biệt (margin of error) là +/- 0.4%.

 

Thành phần tuổi tác và giới tính
Thành phần chủng sắc
Học thức chia theo giới tính và màu da
Thu nhập và thành thị/nông thôn
Những vấn đề nào quan trọng nhất?
Ý kiến về Obamacare: Bãi bỏ hoàn toàn; Bãi bỏ vài phần; Giữ nguyên; Mở rộng thêm.

Nguồn : https://dulichcalifornia.com/wp-admin/post.php?post=1146&action=edit

Leave a Reply Cancel reply