TÂM  LÒNG  NHẮN  GỬI

TÂM  LÒNG  NHẮN  GỬI

 *

Một gánh sơn hà nặng lắm không?

Người ơi! Đừng hỏi xót xa lòng

Một thời ta đã quăng đôi gánh

Oan nhục chân đời bước nặng gông.!

Bạn ta có biết bao nhiêu đứa

Đổ máu yên say giữa chiến trường

Thân ta làm lính mà buông súng

Tội tình thật nặng với quê hương…

Tám năm ta sống đời giam cấm

Chân bước đi qua các trại tù

Từ đất trời Nam ra đến Bắc

Lòng ta xa xót nhục tháng tư!

Thời ta mới lớn đau buồn lắm

Tổ quốc quằn thân lửa đạn thù

Bắc cộng tràn quân qua sông máu

Trời Nam dậy lửa khói âm u…

Làm trai là phải nghiêng vai vác

Gánh nặng sơn hà lúc ngửa nghiêng

Ta bước lên đường đâu có tiếc

Một thời tuổi trẻ ngát hương duyên…

Gió bụi quan hà chốn tử sinh

Khói đời dậy tỏa phủ điêu linh

Bước trai đâu há sờn gan mật

Tấc đất quê hương quyết giữ gìn

Nhưng mà nhục nhã thưa sông núi

Có lắm người trai tự kết đời

Thà chết không hàng- Ai công tội

Nửa gánh sơn hà gió cuốn trôi !

Làm sao chuyển gánh cho con cháu

Tuổi trẻ năm xưa đã muộn màng

Đất Việt quặn mình run ảo não

Sử hùng viết lại phải sang trang

Làm sao đối mặt cùng sông núi

Khỏi phải thẹn lòng cháu Lạc Long

Cứu lấy sơn hà đang nghiêng ngả

Dựng xây tổ quốc thuở vua Hùng!!

 thy lan thảo(20-2-10)

Leave a Reply Cancel reply