Hội luận: Việt Nam hạn chế, ngăn chặn tự do ngôn luận, tiếng nói bất đồng trên Internet

VOA Tiếng Việt Hôm 26/10, các chuyên gia về tự do Internet vừa có buổi thảo luận về việc chính quyền Việt Nam thực hiện các chính sách gia tăng hạn chế và ngăn chặn thực thi quyền tự do biểu đạt trên mạng xã hội. Buổi hội luận do Uỷ ban Cứu người vượtContinue reading “Hội luận: Việt Nam hạn chế, ngăn chặn tự do ngôn luận, tiếng nói bất đồng trên Internet”