Arches – The Spectacles.

Thế Công Giang Đi từ Moab vào cửa chút là thấy North Window và South Window, chụp cả hai thì như đôi mắt của trời. Lang thang cả ngày không chán. Nếu có chút mây hồng vào lúc bình minh hay hoàng hôn thì cảnh đẹp khó tả do đá sa thạch phản chiếu vớiContinue reading “Arches – The Spectacles.”