SƯƠNG THU 

Trần Trung Đạo 

Cơn mưa đêm vừa dứt nhưng sương trắng che phủ cả bầu trời. Xách máy hình ra bờ hồ. Những chiếc ghế gỗ dài (quen thuộc với một số bạn của tôi trên Facebook này) và cặp thiên nga vẫn còn ở đó. Quang cảnh thật buồn. Mùa thu đang qua ở vùng ngoại ô Boston.

Photo by Trần Trung Đạo
Photo by Trần Trung Đạo
Photo by Trần Trung Đạo
Photo by Trần Trung Đạo
Photo by Trần Trung Đạo
Photo by Trần Trung Đạo

Leave a Reply Cancel reply