Sunset at Lago Antorno – Dolomites, Italy.

Hợp Bích Hồ

Hồ Antorno nằm ở độ cao 1866 m so với mực nước biển, nép mình giữa những khu rừng xanh hàng thế kỷ và những ngọn núi cao ngất. Hồ, là một phần của khu vực rừng tự nhiên quan trọng được bảo vệ, hồ nằm ngay trên đường đi nên rất dễ tìm, từ đây có thể đến ngọn núi Drei Zinnen rất gần.

Sunset at Lago Antorno – Dolomites, Italy.
Ảnh : Hợp Bích Hồ

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: