South Rim Grand Canyon

Thuy GoodwinVietnamese Hiking Community

South Rim Grand Canyon dọc đường Hermit-98 F hôm nay

Đi bộ chưa nóng quá phải về. Điều tuyệt vời là chúng ta có thể nhảy lên xe buýt bất cứ lúc nào. Có một vài cây dọc đường mòn để nghỉ ngơi trong bóng mát.

South Rim Grand Canyon
Photo : Thuy Goodwin
South Rim Grand Canyon
Photo : Thuy Goodwin
South Rim Grand Canyon
Photo : Thuy Goodwin
South Rim Grand Canyon
Photo : Thuy Goodwin
South Rim Grand Canyon
Photo : Thuy Goodwin
South Rim Grand Canyon
Photo : Thuy Goodwin
South Rim Grand Canyon
Photo : Thuy Goodwin
South Rim Grand Canyon
Photo : Thuy Goodwin

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: