Silver Lake Flat Reservoir – Utah

Silver Lake Flat Reservoir – Utah
Khoản 2 tiếng lái xe từ Salt Lake City – Utah , đây là nơi có nhiều điểm để cắm trại dọc theo con suối trên đường đi vào rất đẹp . Đoạn đường đi vào toàn đường nhựa khá dể đi , khoản 7 miles cuối thì lên dốc hơi cao đường đá dăm nhỏ hơi khó đi .
Silver Lake Flat Reservoir – Utah
Photo : Nguyen Vo
Silver Lake Flat Reservoir – Utah
Photo : Nguyen Vo
Silver Lake Flat Reservoir – Utah
Photo : Nguyen Vo

Leave a Reply Cancel reply