SHENANDOAH RIVER

Front Royal, Virginia
25-07-2021
No man ever steps in the same river twice, for it is not the same river, and he is not the same man.
Heraclitus (544 BC – 483 BC).
Shenadoah River có hai nhánh. Nhánh phía bắc dài 95 dặm. Nhánh phía nam dài 150 dặm. Hai nhánh gặp nhau tại Front Royal tạo thành khúc sông chính dài 56 dặm và sau cùng đổ vào Potomac River ở Harper’s Ferry nơi ba tiểu bang Virginia, West Virginia và Maryland gặp nhau. Shenadoah River là sông duy nhất ở nước Mỹ chẩy theo hướng Đông Bắc. Những sông khác chẩy theo hướng Nam. Shenandoah là tiếng Da Đỏ có nghĩa là “beautiful daughter of the stars.”

SHENANDOAH RIVER
Photo by Khai Nguyen
Dưới đây là những hình của nhánh phía nam của Shenandoah River ờ vùng phía tây của Virginia. Giòng sông này uốn khúc quanh co giữa hai rặng núi Massanutten Mountain và Blue Ridge Mountain. Một nơi chèo thuyền lý tưởng về mùa Xuân, mùa Hè và mùa Thu và chỉ cách Washington DC khoảng 2 giờ xe hơi.
Mỗi lần chèo thuyền trên Shenandoah River, tôi đều có cảm súc sâu sa về vẻ đẹp thiên nhiên êm đềm của con sông này. “Oh Shenandoah” là một bài hát dân gian nổi tiếng về giòng sông Shenandoah.

SHENANDOAH RIVER
Photo by Khai Nguyen
Oh, Shenandoah,
I long to see you,
And hear your rolling river.
Oh, Shenandoah,
I long to see you,
Way, we’re bound away
Across the wide Missouri.
John Denver cũng nhắc đến sông Shenandoah trong bài hát “Take me home, country roads.”
SHENANDOAH RIVER
Photo by Khai Nguyen

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: