Secret beach – Oregon

Secret beach – Oregon

Một điểm khá đẹp để tham quan , chụp ảnh nếu có dịp ghé Oregon , đường dốc đứng tầm 10 phút đi bộ từ parking

Secret beach – Oregon
Photo : Nguyen Vo
Secret beach – Oregon
Photo : Nguyen Vo
Secret beach – Oregon
Photo : Nguyen Vo
Secret beach – Oregon
Photo : Nguyen Vo
Secret beach – Oregon
Photo : Nguyen Vo
Secret beach – Oregon
Photo : Nguyen Vo
Secret beach – Oregon
Photo : Nguyen Vo
Secret beach – Oregon
Photo : Nguyen Vo

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: