Rosendin park

Andy NguyenDu Lịch – Cảnh Đẹp – CALIFORNIA 🇺🇸

Con đường đi đến Rosendin park thật đẹp lượn cong theo viền đồi và có khi xuống rồi lại lên như chữ U bên dưới những vòm cây Oak.  Rosendin park không có đia chỉ rõ ràng, mọi người GPS “Woodchopper Flat Picnic Area” và đi đến lúc đường rẽ đôi (see map ở ảnh cuối):

.

Rẽ phải sẽ dẫn xuống hồ đến nơi chụp ảnh hoa tím như ảnh 3-5.  Chiều hôm thứ Nhật vừa rồi ra “Đồi hoa sim tím” đông vui như hội.  Cho con gái mượn máy đi chụp cho bạn nên đành phải chụp bằng phone vậy.

.

Keep trái là đi theo “Holiday Dr” sẽ dẫn đến “Rosendin park” ở cuối đường.  Park cũng có những patch hoa tím Lupines thấp và nhỏ.  Nếu hên thì gặp nai (ảnh 1,2, 4 …).  Dự định quay trở lại lần thứ 5 để chụp ảnh làm 1 album chỉ về con đường này.

.

Woodchopper Flat Picnic Area:  5200 E Dunne Ave, Morgan Hill, CA 95037

Rosendin park
Photo : Andy Nguyen
Rosendin park
Photo : Andy Nguyen
Rosendin park
Photo : Andy Nguyen
Rosendin park
Photo : Andy Nguyen
Rosendin park
Photo : Andy Nguyen
Rosendin park
Photo : Andy Nguyen
Rosendin park
Photo : Andy Nguyen
Rosendin park
Photo : Andy Nguyen
Rosendin park
Photo : Andy Nguyen

Leave a Reply Cancel reply