PHẾ TÍCH TRÊN PHẬN NGƯỜI.

Triệu Minh

#misionsanjuancapistrano Thánh đừơng Công giáo lập nên từ thế kỷ 18. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, nhiều thế hệ người dân đã sống và đã chết đi trên vùng đất này, hiện tại chỉ còn hoang tàn phế tích mà vẫn đẹp đến nao lòng. 

Tháp chuông lạnh lùng không buông tiếng, tượng thập giá cô độc không nghe lời kinh cầu, mắt ngựa già tròn xoe hớt hãi, gian phòng vắng hơi người ở lại. Tất cả theo thời gian đều thành dĩ vãng. 

Chỉ có 1 mình tôi đứng đây tiếc nuối ngẩn ngơ vàng son một thuở.

misionsanjuancapistrano
Photo Triệu Minh
misionsanjuancapistrano
Photo Triệu Minh
misionsanjuancapistrano
Photo Triệu Minh
misionsanjuancapistrano
Photo Triệu Minh
misionsanjuancapistrano
Photo Triệu Minh
misionsanjuancapistrano
Photo Triệu Minh
misionsanjuancapistrano
Photo Triệu Minh
misionsanjuancapistrano
Photo Triệu Minh
misionsanjuancapistrano
Photo Triệu Minh
misionsanjuancapistrano
Photo Triệu Minh
misionsanjuancapistrano
Photo Triệu Minh

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: