Palisades Glacier Trail

Thư VuVietnamese Hiking Community (VHC)™

Đường mòn sông băng Palisades

Tổng khoảng cách: 18 dặm

Thời gian đi xe đạp: 14.5 giờ

Khó khăn: lớp 3 bon chen lên dốc

Độ cao: 4760 ft

Độ cao nhất: 12,300 feet

Tôi tự hỏi có bao nhiêu người biết viên ngọc ẩn giấu này ở trên Hồ Thông Lớn. Tôi đã bị sốc bởi vẻ đẹp tự nhiên của nó và được bao quanh bởi 14 ers. Đây có lẽ là một trong những chuyến đi bộ hay nhất mà tôi từng làm và quang cảnh trên đường đi lên thật đáng ngạc nhiên. Biết ơn những người bạn đồng hành của tôi Anne Davidson, Lan Ly, Suzie Hoang, Bánh Xôi Chè, Lê Ngọc Thảo, Như Ý Trần vì trải nghiệm tuyệt vời 

============

Palisades Glacier Trail

Total Distance: 18 miles

Hike Time: 14.5 hours 

Difficulty: Hard class 3 scrambling to the ridge

Elevation Gain: 4760 ft

Highest elevation: 12,300 ft

I wonder how many people know of this hidden gem up above Big Pine Lakes. I was shocked by its natural beauty and being surrounded by 14ers. This was probably one of the coolest hikes I’ve ever done and the views on the way up were astonishing. I’m grateful to my companions Anne Davidson, Lan Ly, Suzie Hoang, Bánh Xôi Chè, Lê Ngọc Thảo, Như Ý Trần for such a wonderful experience

Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu
Palisades Glacier Trail-Photo by Thu Vu

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: