Những hình thành địa chất lâu đời nhất trong công viên khoảng 227 triệu năm tuổi.

Những hình thành địa chất lâu đời nhất trong công viên khoảng 227 triệu năm tuổi. Các hình thức màu sắc khác nhau cho thấy các thời gian khác nhau.
′′ Rất nhiều Rừng Petrified được hình thành từ những cây cao được gọi là conifers. Chúng đã tăng trưởng hơn 200 triệu năm trước gần đường thủy. Trong lúc lũ lụt, nước ép cây phải kéo xuống khỏi mặt đất. Theo thời gian, gỗ từ cây trở nên hóa đá.”
Vườn quốc gia rừng Petrified ở Đông Bắc Arizona
Photo : Linh Le
Photo : Linh Le
Photo : Linh Le
Photo : Linh Le
Photo : Linh Le
Photo : Linh Le
Photo : Linh Le
Photo : Linh Le
Photo : Linh Le
Photo : Linh Le
Photo : Linh Le
Photo : Linh Le
Photo : Linh Le

Leave a Reply Cancel reply