NGƯỜI MỸ ĐOÀN KẾT, NGƯỜI VIỆT HOÀ GIẢI

Đến cuối ngày 7/11, thông tin kết quả kiểm phiếu ở các bang cùng dự đoán của các nhà đài đưa đến nhiều triển vọng ông Biden sẽ đắc cử tổng thổng Mỹ thứ 46.
Joe Biden là lựa chọn tốt trong lúc này, trong tình cảnh nước Mỹ có nhiều sự chia rẽ và căng thẳng không đáng có. Như ông đã nói, ông là tổng thống của nước Mỹ, không những là tổng thống của những người đã bỏ phiếu cho ông mà còn của những người không bỏ phiếu cho ông. Với kinh nghiệm, hiểu biết và phẩm chất đã được thừa nhận không chỉ trong đảng Dân chủ mà còn từ nhiều thành viên đảng Cộng Hoà, tôi tin ở ông.
Dù là ai ủng hộ cho Joe Biden hay Donald Trump thì tôi nghĩ đa số mọi người tin vào lựa chọn của bản thân là tốt cho Việt Nam. Mỗi người có một quá trình quan sát, tìm hiểu với nguồn thông tin và khả năng tư duy khác nhau nên có quan điểm nhau là chuyện bình thường. Lựa chọn hay ủng hộ một nhân vật, một vấn đề khác nhau là chuyện bình thường và đó cũng là cái hay của tinh thần đa nguyên, mọi quan điểm và tiếng nói đều được tôn trọng. Những khác biệt đó sẽ được một xã hội dân chủ thảo luận để lựa chọn cái tốt và đào thải cái sai, cái không phù hợp.
Đã đến lúc đồng bào Việt gạt qua một bên những hoài nghi không đáng có và thiếu cơ sở về cuộc bầu cử dân chủ Mỹ, trút bỏ hết những buồn phiền và hụt hẫng để nắm tay nhau hướng về một sự đồng thuận cho những giải pháp của nước Việt Nam. Cùng là đồng bào, không có lý do để chúng ta chia rẽ trầm trọng vì bất kỳ một điều gì; khác biệt trong tình thần đa nguyên và đấu tranh để cùng phát triển chứ không phải đối đầu như kẻ thù để rồi dẫn đến chia rẽ.
Nước Mỹ với truyền thống dân chủ, hiện trạng bây giờ chưa tốt nhất nhưng họ có những nhà tư tưởng và trí thức chính trị lỗi lạc để nước Mỹ có thể dần tốt lên.
Nước Việt Nam trái lại, chưa bao giờ là một nước dân chủ, trí thức đa phần là trí thức khoa bảng ít hiểu biết chính trị và chưa đầu tư cho tư tưởng chính trị. Chúng ta cần ngồi lại cùng nhau với sự khiêm tốn nhưng với quyết tâm cao độ cho sự đoàn kết trong tinh thần đa nguyên, chấp nhận lẫn nhau và ủng hộ cho các tổ chức chính trị có Dự án chính trị.
Chúc mừng nước Mỹ với tân tổng thống của tinh thần đoàn kết.
Chúc mừng cho sự đoàn kết, yêu thương và tinh thần hoà giải của đồng bào Việt Nam trong cơ hội hoà nhập vào làn sóng dân chủ mới.

Leave a Reply Cancel reply