Ngọn đèn đầu tháp.

Ngọn đèn đầu tháp.
Tòa nhà 108 là tòa nhà chọc trời cao nhất nước Úc ( 300m ), cũng là cao nhất nam bán cầu. Tôi phải ôm tripot và tele chạy tới chạy lui để canh sao cho trăng lên ngay đầu ngọn tháp. Lúc đó mặt trời chưa lặn nên cảnh City là ban chiều.
Bài và Ảnh :

Leave a Reply Cancel reply