Mùa thu Vermont 2022

Tháng Chín thu về em có hay?
Lá vàng reo rắt gió heo may
Mây trời giăng thấp pha mầu tím
Em còn đi nhặt lá thu bay…
Mẫu ảnh: Bích Loan và Thảo My
Mùa thu Vermont 2022.
Photo by Kevin Heaven
Photo by Kevin Heaven
Photo by Kevin Heaven
Photo by Kevin Heaven

Leave a Reply Cancel reply