Mùa hoa hạnh nhân!

Những cụm mây trắng bay nhẹ nhàng thật thấp, giống như đang lơ lửng trên các đọt cây phủ đầy hoa trắng.
Mùa hoa hạnh nhân!
Tôi không định chụp hoa, nhưng những cánh đồng hoa hạnh nhân trải dài miên man suốt đoạn đường dọc theo miền trung California khiến tôi chẳng đặng đừng, đang đi công việc cũng đành ghé đại vào một khu vườn, và để rồi mê mẩn ghi lại một số hình ảnh làm kỷ niệm.
Hoa hạnh nhân nở bừng vào mùa xuân, mỗi năm một lần.
Mùa hoa hạnh nhân
Photo : Phu Nguyen
Tuổi xuân đời người trăm năm cũng chỉ một lần, có hối tiếc, có níu kéo cũng chẳng được, ‘tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”. Cũng may còn có ký ức. Ký ức sẽ chất chứa đầy kỷ niệm.
Ta thương một mùa hoa đi qua.
Mùa hoa hạnh nhân
Photo : Phu Nguyen
Mùa hoa hạnh nhân
Photo : Phu Nguyen
Mùa hoa hạnh nhân
Photo : Phu Nguyen

Leave a Reply Cancel reply