Mount Whitney

Mount Whitney
Núi Whitney là đỉnh núi cao nhất ở vùng tiếp giáp của Hoa Kỳ và Sierra Nevada, với độ cao 4421m. Nó nằm trên ranh giới giữa các quận Inyo và Tulare của California, về phía tây-tây bắc của điểm thấp nhất ở Bắc Mỹ tại Badwater Basin trong Công viên Quốc gia Thung lũng Chết ở độ cao 282ft dưới mực nước biển. Sườn tây của núi nằm trong Vườn quốc gia Sequoia và đỉnh là ga cuối phía nam của Đường mòn John Muir chạy 211,9 mi từ Happy Isles ở Thung lũng Yosemite. Dốc phía đông nằm trong rừng quốc gia Inyo ở quận Inyo. Địa hình Đỉnh núi Whitney nằm trên Sierra Crest và Great Basin Chia. Nó nằm gần nhiều đỉnh cao nhất của Sierra Nevada. Đỉnh tăng đáng kể so với thung lũng Owens, ngồi hoặc chỉ hơn hai dặm phía trên thị trấn Lone Pine 15 dặm về phía đông, trong thung lũng Owens. Nó cao dần lên ở phía tây, chỉ nằm phía trên Đường mòn John Muir ở Hồ Guitar.
Mount Whitney
Đỉnh cao nhất 48 tiểu bang nước Mỹ 14,505 ft.
Photo : Vinh Hoang
Mount Whitney is the highest summit in the contiguous United States and the Sierra Nevada, with an elevation of 4421m. It is on the boundary between California’s Inyo and Tulare counties, west-northwest of the lowest point in North America at Badwater Basin in Death Valley National Park at 282ft below sea level. The west slope of the mountain is in Sequoia National Park and the summit is the southern terminus of the John Muir Trail which runs 211.9mi from Happy Isles in Yosemite Valley. The east slope is in the Inyo National Forest in Inyo County.GeographyThe summit of Mount Whitney is on the Sierra Crest and the Great Basin Divide. It lies near many of the highest peaks of the Sierra Nevada. The peak rises dramatically above the Owens Valley, sitting or just over two miles above the town of Lone Pine 15 miles to the east, in the Owens Valley. It rises more gradually on the west side, lying only about above the John Muir Trail at Guitar Lake.
Photo : Vinh Hoang

Leave a Reply Cancel reply