Mỏ Vàng Colosseum

Hao ThieuVietnamese Hiking Community

Hi guys, this is my first post here. I live in Northern Virginia. I have been doing hiking since 2013, but for the last 3 years I couldn’t travel much after having my own family. In this post, I want to share a well hidden gem just outside of Las Vegas, called Colosseum Gold Mine, where my wife and I first time visited in 2014 to explore and again 2017 for some photos to add into our prewedding album. This is not a hiking trail, but you will definitely need a jeep or a lifted SUV in order to reach the location.This gold mine has been abandoned for very long time until this year 2021 as I understand, it is currently in process to be acquired by some company. With that being said, I’m not sure if there is anything restricted to access the mine at this time, but you can google and youtube “colosseum gold mine off road”, there have been a lot of posts about the place. If anyone wants to give it a shot, I can give some suggestions. A high clearance vehicle is a MUST and you can use the GPS to get there (35.5688193, -115.5655601). When you start entering the last 2 miles uphill off-road to the mine, the road condition is extremely bad and it will take around 45 mins just to drive and adjust your vehicle on that last 2 mls section. Do not rush, the faster you try to drive and pass obstacles, the more damaged the tires will get. Again, according to google results, this location is currently in process of being acquired, please be mindful if you want to put it on the adventure list.

Mỏ Vàng Colosseum
Photo by Hao Thieu

Xin chào các bạn, đây là bài đăng đầu tiên của tôi ở đấy. Tôi sống ở Bắc Virginia. Tôi đã đi bộ từ năm 2013, nhưng 3 năm qua tôi không thể đi lại nhiều sau khi có gia đình riêng. Trong bài đăng này, tôi muốn chia sẻ một viên ngọc quý ẩn giấu tốt ngay bên ngoài Las Vegas, được gọi là Mỏ Vàng Colosseum, nơi vợ chồng tôi lần đầu tiên đến thăm năm 2014 để khám phá và tìm kiếm một vài bức ảnh để thêm vào đám cưới trước của chúng tôi album. Đây không phải là một con đường đi bộ, nhưng bạn chắc chắn sẽ cần một chiếc xe jeep hoặc một chiếc SUV được nâng để đến được địa điểm. Mỏ vàng này bị bỏ hoang rất lâu cho đến năm nay 2021 theo tôi hiểu, hiện đang được một số công ty mua lại. Với điều đó được nói, tôi không chắc là có gì hạn chế để truy cập mỏ vào thời điểm này hay không, nhưng bạn có thể google và youtube ′′ colosseum mỏ vàng off road “, đã có rất nhiều bài đăng về nòi. Nếu ai muốn cho nó một phát, tôi có thể đưa ra một số gợi ý. Một chiếc xe thanh lý cao là điều CẦN THIẾT và bạn có thể sử dụng GPS để đến đó (35.5688193,-115.5655601). Khi bạn bắt đầu bước vào 2 dặm cuối cùng trên đường xuống mỏ, tình trạng đường cực kỳ tồi tệ và sẽ mất khoảng 45 phút chỉ để lái xe và điều chỉnh xe của bạn trên phần 2 mls cuối cùng. Đừng vội vàng, bạn càng cố gắng lái xe và vượt qua chướng ngại vật, lốp xe càng hư hỏng. Một lần nữa, theo kết quả của google, địa điểm này hiện đang trong quá trình được thu thập, xin lưu ý nếu bạn muốn đưa nó vào danh sách phiêu lưu.

Mỏ Vàng Colosseum
Mỏ Vàng Colosseum
Mỏ Vàng Colosseum
Mỏ Vàng Colosseum
Mỏ Vàng Colosseum

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: