Maroon Bells – Colorado

Maroon Bells – Colorado

Maroon Bells nằm cách thành phố du lịch nổi tiếng của Colorado là Aspen khoản 12 miles . Đây là điểm khá dể đi vì có thể chạy xe tới nơi và là một điểm chụp ảnh hầu như ai tham quan du lịch đến vùng này của Colorado đều ghé qua , ở đây mùa thu rất đông người đến chụp ảnh do parking nhỏ nên có thể phải đậu xe phía ngoài xa và đi shuttle bus vô . Nếu muốn có một chổ đẹp để chụp ảnh thì phải đến sớm và xí chổ 🙂

Maroon Bells – Colorado
Photo : Nguyen Vo
Maroon Bells – Colorado
Photo : Nguyen Vo
Maroon Bells – Colorado
Photo : Nguyen Vo
Maroon Bells – Colorado
Photo : Nguyen Vo

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: