Malibu ,CA

Malibu ,CA
1,5 tiếng lái xe từ Bolsa , khu vực này có khá nhiều điểm chụp khá ấn tượng cho các cặp đôi , chụp beauty …
Malibu-CA
Photo : Nguyen Vo
Malibu-CA
Photo : Nguyen Vo
Malibu-CA
Photo : Nguyen Vo

Nguồn : https://www.facebook.com/photo?fbid=822148145295805&set=pcb.382811892815810

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: