Lower Lewis River Falls

Lower Lewis River Falls, Gifford Pinchot National Forest thuộc địa phận Washington State, cách Portland, OR khoảng 2 hrs lái xe. Tina đến vào mùa thu & mùa hè đều đẹp. Mùa hè thì thác nước sẻ có nhiều nước hơn.
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do
Lower Lewis River Falls Photo by Tina Do

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: