Little Lakes Valley to Gem Lake

Thung lũng Hồ Nhỏ đến Hồ Đá Quý
Khoảng cách: 8 dặm và quay trở lại
Tăng cường: 1059 ft
Khó khăn: Vừa phải
Đường mòn Thung lũng Little Lakes Valley là một trong những sở thích của tôi với phong cảnh cổ điển Sierra theo mọi hướng. Nó bắt đầu từ độ cao 10,000 ft và chuyến đi bộ giữa mỗi hồ ngắn nên bạn liên tục nhìn thấy khung cảnh hồ khác nhau với các backdrop trên núi. Đường mòn sau một con lạch đầy những con thác nhỏ và thác qua những đồng cỏ tuyệt đẹp và cánh đồng hoa dại. Dọc theo cách bạn gặp hồ núi cao sau hồ núi cao, nó có 7 hồ tuyệt vời trong tất cả.
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu
Little Lakes Valley to Gem Lake-Photo by Thu Vu

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: