Hãy ngồi xuống đây 

Thái Hạo

Này em

hãy ngồi xuống đi

mùa thu trên đỉnh núi

sương mù

khăn trắng

này bạn

hãy ngồi xuống đây

buồn với nhau một trận

đừng nói về nhà tù

đừng nói về tự do

hãy để bạo chúa được yên

hãy để mùa thu được yên

chúng ta bận tới nỗi không có thời gian để buồn

chúng ta bận tới nỗi

không có thì giờ để chết

hãy ngồi xuống đây

hơi thở trong bàn tay

này em

mùa thu mưa

hạt nhỏ

hãy ngồi xuống đây

đừng nói về anh hùng

đừng nói về bạo chúa

ngày hôm qua qua rồi

ngày hôm nay

mùa thu

hãy để yên đó 

tiếng khóc bên ngoài của sổ

hãy để yên đó

tiếng kêu trong nhà tù

hãy để yên đó cho rừng cháy cho biển độc

cho người chết

hãy để yên đó

cho kẻ thù ào tới

cho non nước điêu linh

cho trái đất hoang tàn

hãy để yên đó cho cỏ dại mọc lên

cho lòng mình rối ren

đừng châm thuốc hút

đừng sửa cổ áo

hãy để yên đó cho tóc rối cho mưa rừng cho suối chảy

hãy để yên đó 

gạt tàn vương vãi

này em

hãy ngồi xuống đây 

buồn với nhau một trận

hãy ngồi xuống đây 

sống với nhau 

một lần…

Thái Hạo 

(25.8.2022)

Leave a Reply Cancel reply