GHEN CÂU LỤC BÁT 

Thể Lục bát hài hước 

Ảnh: Lấy trên mạng 

Thả câu Lục bát ra đồng! 

Vợ ghen xắn váy, lùa chồng đuổi theo. 

Khác gì như chuột với mèo… 

Nát ba mẫu ruộng; thơ teo toàn phần. 

Chê chồng đủ thứ vân vân… 

Mau về giúp vợ: quét sân, quét nhà… 

Dời non, lấp biển: người ta! 

Chồng em mỗi việc chăm gà không xong. 

May nhờ phúc đức tổ tông! 

Phú cho “hay chữ”, nên ông thơ hài. 

Ra đồng thả thính: câu ai? 

Chồng thơ lắm tật; nhiều tài gây mê. 

Thả đâu! Cấm thả miền quê! 

Lỡ ai vương phải câu thề thì gay! 

Xưa ông làm khổ gái này! 

Mê ông từ cái hương say đầu đời. 

Ông gom thơ hết giùm tôi! 

Chớ để thiên hạ; đứng – ngồi ngóng thơ. 

Buông câu Lục, Bát đợi chờ… 

Gái xinh mộng tưởng, ỡm ờ khổ thân. 

Lùa chồng, mỏi mệt tấm thân… 

Vần thơ vương vãi; mấy cân thơ tình. 

Đứng lại! Tôi nói nghe mình… 

Chạy đâu cho thoát, trúc đình dở hơi. 

Thơ ông đừng thả lên trời… 

Ngoái đầu lão bảo: đáng đời nhà ngươi! 

Vợ bực; mà miệng vẫn tươi… 

“Giơ cao đánh khẽ”: chồng ơi là chồng./. 

Tg: Dương Minh Hiếu Tp. Biên Hòa 01/8/2022

Leave a Reply Cancel reply