Đường mòn Halemau ‘ u

Đường mòn Halemau ‘ u
Tôi đặt tên cho con đường này là Mars Grand Canyon nhỏ.
12.6 dặm
Tăng cường độ cao 3291 ft
Tổng thời gian 6 giờ 42 phút
Chúng tôi đang được ước tính đường mòn này. Chúng tôi chỉ mang theo 2.5 L nước và 2 chai Gatorade. Chúng tôi bắt đầu khoảng 9:15 giờ sáng và trời rất gió và lạnh. Chúng tôi đến đáy vào khoảng trưa và nghỉ trưa. Chỉ có 2 chúng ta trên một con đường trống rỗng. Đến lúc chúng ta quay đầu lại, trời nóng nhưng vẫn đầy gió. Thật khó khăn vì bạn phải đi trên cát nên nó khó khăn hơn. Tôi quên mất là không có bóng mát gì cả.
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham
Halemau u’
Photo by Julie Pham

Leave a Reply

More articles ―

%d