Đường mòn Castle Rock (Gấu lớn) và Hanna Flat đến Grays Peak (kết hợp đi bộ và đạp xe)

Đường mòn Castle Rock (Gấu lớn) và Hanna Flat đến Grays Peak (kết hợp đi bộ và đạp xe)
> Castle Rock (đi bộ)
Tổng khoảng cách 1.6 dặm (2.6 km)
Hike Time1 Hour (Tổng cộng)
Khó khăn vừa phải
Tổng cộng Ascent 570 feet (174 m)
Độ cao nhất 7,400 feet (2256 m)
Miễn phí & quyền phép
Đường mòn Castle Rock nằm ở phía nam của Hồ Big Bear. Không may đỗ xe rất khó khăn. Có một bãi đậu xe nhỏ ở phía đông của đầu đường mòn, và một vài chỗ khác với khoảng trống cho một vài chiếc xe phía tây của đầu đường mòn. Sử dụng địa chỉ này:
Đường mòn Castle Rock 1 W03, Big Bear Blvd, Hồ Gấu Lớn, CA 92315
> Hanna Flat to Grays Peak (Đi bộ và đạp xe)
Hanna Flat to Grays Peak là một con đường dài 11.3 dặm và phía sau nằm gần Fawnskin, California. Đường mòn được đánh giá là ôn hòa và chủ yếu được sử dụng để đi bộ, và đạp xe leo núi.
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen
Castle Rock
Photo by Phuoc Nguyen

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: