Đồng cỏ Palouse – WA

nằm cách thủ phủ Seattle của bang Washington khaonr 4 giờ lái xe , với những cánh đồng cỏ trải dài 2 bên đường đi xanh mướt thì cái cảm giác lái xe thật tuyệt vời .
Đường vô đây khá dể đi nhưng có nhiều đoạn không có sóng điện thoại cho nên cần phải load bản đồ về trước .
Đồng cỏ Palouse – WA
Photo by Nguyen Vo
Đồng cỏ Palouse – WA
Photo by Nguyen Vo
Đồng cỏ Palouse – WA
Photo by Nguyen Vo
Đồng cỏ Palouse – WA
Photo by Nguyen Vo
Đồng cỏ Palouse – WA
Photo by Nguyen Vo
Đồng cỏ Palouse – WA
Photo by Nguyen Vo
Đồng cỏ Palouse – WA
Photo by Nguyen Vo
Đồng cỏ Palouse – WA
Photo by Nguyen Vo

Leave a Reply Cancel reply