Đôi khi chúng ta cần tĩnh lặng để lắng nghe, để quan sát và để hiểu.

Hợp Bích Hồ October 27, 2020

Tĩnh lặng Photo : Hợp Bích Hồ

Đôi khi chúng ta cần tĩnh lặng để lắng nghe, để quan sát và để hiểu. Sự tĩnh mang con người đến gần với thiên nhiên, với nhân loại. Con người không biết tĩnh lặng sẽ không bao giờ hiểu được chính mình và sống một cách vô hồn giữa sự ồn ào náo nhiệt, sẽ thật hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau không cần nói nhưng trân trọng sự có mặt của nhau và hiểu được người kia thật sự muốn gì.

Hợp Bích Hồ
Lanscape photographiy
Hợp Bích Hồ Lanscape photographiy
Photo : Hợp Bích Hồ
Photo : Hợp Bích Hồ
Photo : Hợp Bích Hồ
Photo : Hợp Bích Hồ
Photo : Hợp Bích Hồ

Leave a Reply Cancel reply