Delicate Arch at Arches National Park, UT.

In May 2021, my cousin and me got to see Delicate Arch at Arches National Park, UT. These view was awesome and it took 6 miles in total to hike! Not bad for beginner of hiking like me . Temperature was perfect, it’s about 70 degree, and pretty winds. It was last minutes for us to pick this Arch, because we made road trips to couple states and didn’t have much time for hiking. I’m glad we have made it. It’s not only the views, but it about memories I’ve shared together with my cousin! Hope you enjoy these pics and have a great week!
Vào tháng 2021 năm 2021, anh em họ của tôi và tôi phải xem Arch Tinh tế tại Công viên Quốc gia Arches, UT. Khung cảnh này thật tuyệt vời và mất 6 dặm để đi bộ! Không tệ cho người mới bắt đầu đi bộ như tôi . Nhiệt độ rất hoàn hảo, khoảng 70 độ, và gió khá đẹp. Đó là những phút cuối cùng để chúng tôi chọn Arch này, bởi vì chúng tôi đã thực hiện chuyến đi đường bộ đến các tiểu bang và không có nhiều thời gian để đi bộ. Tôi rất vui vì chúng ta đã làm được điều đó. Đó không chỉ là quan điểm, mà nó là về những kỷ niệm mà tôi đã chia sẻ cùng với người anh em họ của tôi! Hy vọng bạn thích những bức ảnh này và có một tuần tuyệt vời!
Delicate Arch at Arches National Park, UT.
Photo by Ngoc Vo
Delicate Arch at Arches National Park, UT.
Photo by Ngoc Vo
Delicate Arch at Arches National Park, UT.
Photo by Ngoc Vo
Delicate Arch at Arches National Park, UT.
Photo by Ngoc Vo
Delicate Arch at Arches National Park, UT.
Photo by Ngoc Vo
Delicate Arch at Arches National Park, UT.
Photo by Ngoc Vo
Delicate Arch at Arches National Park, UT.
Photo by Ngoc Vo
Delicate Arch at Arches National Park, UT.
Photo by Ngoc Vo
Delicate Arch at Arches National Park, UT.
Photo by Ngoc Vo
Delicate Arch at Arches National Park, UT.
Photo by Ngoc Vo
Delicate Arch at Arches National Park, UT.
Photo by Ngoc Vo
Delicate Arch at Arches National Park, UT.
Photo by Ngoc Vo

Leave a Reply Cancel reply