Cồn Hến

Đây là Cồn Hến, nơi người ta làm lễ cúng hến rầm rộ từ thời vua Thành Thái để cám ơn vùng đất đã ban cho nguyên liệu làm món cơm hến lừng danh.
Đây cũng là thôn Vĩ Dạ trong thơ Hàn Mặc Tử.
Và cũng là Tả Thanh Long của kinh thành Huế.

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: