Có gì ở Yellowstone NP và Rocky Mountain NP

Son PhamVietnamese Hiking Community (VHC)™

Chào các bạn, hiện ở Yellowstone NP và Rocky Mountain NP có rất nhiều wildlife. Ở Yellowstone, các bạn có thể ghé qua

  1. Hayden Valley hoặc Lamar Valley (Linh Phan Hoang Nguyen) để xem Bison
  2. Grizzly Lake để xem gấu
  3. Elk thì xuất hiện random

Ở RMNP, các bạn có thể hike Ute Trail – Tombstone Ridge để xem Marmot, mấy ẻm hay sống trên đỉnh núi.

Các bạn lưu ý là signal ở YSNP rất yếu, hoặc có khi không có. Chỉ có một vài nơi có signal cho Verizon. Trước khi đi các bạn nên download offline map trong google map, mark những chổ cần đi. Sau đó enable Wifi Calling. Nếu cần gọi điện thoại gấp, các bạn có thể đến trước cửa Marmot Village Visitor Center để xài Wifi. Hoặc Grant Village visitor center để xin guest Wifi.

Nếu các bạn có nhóm lớn thì mình recommend là mua walkie talkie hoặc baofeng radio để liên lạc với nhau.

— Như mọi khi, tôn trọng thiên nhiên và giữ khoảng cách an toàn —

— As always, respect the nature and keep a safe distance —

Bison ở Hayden Valley Yellowstone NP và Rocky Mountain NP-Photo by Son Tran
Golden Gate Yellowstone Yellowstone NP và Rocky Mountain NP-Photo by Son Tran
Elk và Moose ở trên đường xuống RMNP Yellowstone NP và Rocky Mountain NP-Photo by Son Tran

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: