Chiều cuối thu …

Chiều cuối thu …
Đôi khi bạn cần tạm dừng lại tất cả mọi việc, tìm lại cho mình một khoảng lặng tâm hồn, tìm lại cho mình những phút giây thoải mái để lắng nghe nhạc điệu cuộc sống, lắng nghe nhịp đập trái tim, lắng nghe tiếng nói của lòng mình và hòa mình cùng thiên nhiên để thấy cuộc sống đáng yêu xung quanh ta …

Photo : Nam Vivu
Photo : Nam Vivu
Photo : Nam Vivu

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: