CHẮC GÌ CÒN NHAU

Dan Dinh Mai

Ta viết mãi bài thơ

Về một dòng sông cũ

Nhưng sông không chờ nữa

Đã trôi mất từ lâu

Từ độ cách xa nhau

Em hóa thành Chức Nữ

Đò qua sông em giữ

… bên kia bờ sông Ngân

Ta giữa cuộc phù vân

Tròn vo viên đá cuội

Âm thầm trong góc núi

Cùng lũ quạ bạc đầu

Đêm trăng đậu giang đầu

Vàng hoe soi nổi nhớ

Lên sông trôi vời vợi

…từng mùa hứng mưa ngâu

Và rồi từng mùa thu

Bụi hồng bay qua ngỏ

Quán quê thành quán trọ

Chứa kiếp người phiêu du

Ta vẫn là vầng trăng

Mãi không tròn chỉ khuyết

Soi cành nam chim Việt

Khan giọng cuối trời xa

Mong đợi tháng ngày qua

Đã thành ngồng hoa cải

Khi ngày xưa quay lại

Ta còn gì cho nhau.

Mai Đình Dân

Leave a Reply Cancel reply