Carrizo Plain National Monument – Santa Margarita, CA

Carrizo Plain National Monument – Santa Margarita, CA
Đây có thể được xem là khu vực có hoa dại lớn nhất ở Cali , hoa dại ở đây rất nhiều loại daisy , poppy , tidytips , lupine….
Hằng nằm tùy theo thời tiết thì từ khoản cuối tháng 2 đến cuối tháng 4 là mùa hoa dại rực rỡ ở California
Đường đến đây không quá khó đi những có đoạn nhiều cua cùi chõ và có thể camp tại đây . Ở đây 2 cái campgrounds first-come, first-served .
Carrizo Plain National Monument – Santa Margarita, CA
Photo : Nguyen Vo
Carrizo Plain National Monument – Santa Margarita, CA
Photo : Nguyen Vo
Carrizo Plain National Monument – Santa Margarita, CA
Photo : Nguyen Vo
Carrizo Plain National Monument – Santa Margarita, CA
Photo : Nguyen Vo

Leave a Reply Cancel reply