Bixby Creek Bridge

Simon HuynhDu Lịch – Cảnh Đẹp – CALIFORNIA 🇺🇸

Bixby Creek Bridge @(^._.^)

Bixby Creek Bridge, Big Sur, Xa lộ 1 California.
Photo : Simon Huynh

Cầu Bixby được xây dựng vào năm 1931, là một trong những cây cầu Biểu tượng nhất trên thế giới được sử dụng trong vô số quảng cáo xe hơi. Nếu BẠN xem TV thương mại xe hơi BMW, Cadillac và Mercedes là những bộ phim ở đây trong Bixby Bridge Big Sur, Xa lộ 1 California.

Bixby Creek Bridge, Big Sur, Xa lộ 1 California.
Photo : Simon Huynh

Leave a Reply Cancel reply